Ihmisarvo ja tasa-arvo ihmisen parantelussa – viitekehyksen hahmottelua