Masalların Mekânı ve Eşzamanlılık: Hegelci Bir Analiz (Lo spazio e il sincronismo della fiaba: un'analisi hegeliana)